Komunikacione veštine – trening

 

Tokom marta i aprila meseca održali smo set od 4 trening radionica na temu “Komunikacione veštine” za saradnike i volontere Udruženja. Predavač i voditelj radionica je socijalni radnik Javorka Ranđelović sa višedecenijskim iskustvom u radu sa naročito ranjivim grupama stanovništva.

Kako komunicirati?

Na koji način uspostaviti dobru komunikaciju?

Koliko je bitna neverbalna komunikacija?

Kako usvojene veštine primeniti u radu sa našim korisnicima?

Kako prevazići kulturološke razlike?

 

Radionice se održavaju u okviru projekta “Podrška lokalnim zajednicama u odgovoru na izbegličku krizu” koji sprovodi Fondacija Ana i Vlade Divac, a uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj – USAID.