Usluge na ruti – IRIS Mreža

IRIS Mreža je dodelila 25 grantova u okviru Podrške projektima OCD-ma – pružaocima usluga u JI Evropi. Podržane su organizacije u 5 zemalja – Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Srbiji.  

U partnerstvu sa Udruženjem građana Nova Generacija iz Banja Luke, Bosna i Hercegovina, Sigma Plus će implementirati osmomesečni projekat „Usluge na ruti“ koji će rezultirati izradom Preporukama za OCD za pružanje usluga migrantima na ruti Srbija – Bosna i Hercegovina.

Projekat je usmeren na osnaživanje kapaciteta OCD u Srbiji i Bosni i Hercegovini, ali i senzibilisanje građanstva o ulozi organizacija civilnog društva u migracionim tokovima. Projektnim aktivnostima će se stvoriti uslovi za poboljšanje kvaliteta usluga koje se pružaju korisnicima u dve od nekoliko zemalja tzv. Balkanske rute, koja uprkos merama i dalje funkcioniše. Komparativnim dualnim pristupom identifikovaće se trendovi i sive zone sa potencijalom za unapređenje.

Projekat je finansiran od strane Evropske Unije, pod okriljem Iris Mreže.

Be the first to comment

Leave a Reply