Podrška RAS SEE – UNHCR

01. 01. 2018 sigma 0

Zatvaranje tzv. “Balkanske rute” smanjilo je priliv izbeglica, migranata i tražioca azila na teritoriju Srbiju. To svakako nije u potpunosti zaustavilo njihov ulazak , a […]