Ni Dana Bez Nas

10. 12. 2018 sigma 7

Saopštenje o mobilisanju organizacija civilnog društva povodom dana građanskog ponosa 10. decembra 1948. godine usvojena je Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima. Naše demokratske i nezavisne […]