Izbeglice iz bivše SFRJ

01. 04. 2006 sigma 0

Prema podacima UNHCR-a, u Srbiji trenutno živi 29.478 izbeglica. Pomoć koju pružamo za preko 1.700 naših direktnih korisnika je orijentisana ka domaćinstvima sa manjim brojem […]